De binnen deze projectoproep geselecteerde projecten hebben één ding gemeen: het zijn natuuroplossingen. Dat zijn projecten die tegelijkertijd een bijdrage leveren aan meer robuuste natuur en de verhoging van onze biodiversiteit, maar ook maatschappelijke uitdagingen beantwoorden. Dit jaar ligt de focus op het bevorderen van de gezondheid door natuurcontact, het vergroenen van een bebouwde omgeving, het stimuleren van natuurbeleving en het werken aan waterinfiltratie en waterretentie. Belangrijk is dat het initiatief of project tot een netto-toename van de natuuroppervlakte of een verbetering van de bestaande natuurkwaliteit leidt.

Kandidaten kunnen vanaf 1 juni hun project indienen via de website van Natuur en Bos. De indientermijn loopt tot 31 juli 2021. Nadien beraadt een jury zich over de projectvoorstellen. Naar goede gewoonte worden de geselecteerde projecten in de loop van december bekendgemaakt.

Bijkomende informatie en het subsidiereglement is te vinden op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/projectoproep-natuur-in-je-buurt.

Departement WVG I VIPA