Recente statistieken schetsen een somber beeld van de huidige staat van de kinderrechten. Volgens de laatste KidsRights Index uit 2022 werd er in het laatste decennium wereldwijd geen significante vooruitgang meer geboekt. Dezelfde conclusie werd recent nog uitgesproken door de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Volker Türk, die eveneens stelt dat er een scherpe daling is in het respect voor kinderrechten door de nasleep van de pandemie, de gevolgen van klimaatsverandering en de toegenomen repressie tegen kinderrechtenactivisten in sommige delen van de wereld.

All Children, All Right(s) toolkit

Het is daarom belangrijker dan ooit om kinderrechten centraal te plaatsen. Daarom lanceerde Mobile School vzw op deze 12 april – de Internationale Dag van het Straatkind – de gloed nieuwe "All Children, All Right(s)"- toolkit in het Nederlands. Deze verzameling van educatief materiaal heeft als doel om jeugdwerkers te versterken en geeft handvaten en methodieken om het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties in praktijk toe te passen. De toolkit gebruikt hiervoor verschillende componenten, zoals kleurrijke educatieve posters, interactieve spelen en activiteiten, audioverhalen én online training om zo de kennis van jeugdwerkers te versterken en hen te ondersteunen het thema op een laagdrempelige en creatieve manier bespreekbaar te maken bij kinderen en jongeren.

Educatieve posters

De toolkit omvat 11 educatieve posters over kinderrechten, die vijf essentiële thema’s behandelen: kinderrechten in het algemeen, het recht op overleven, ontwikkeling, protectie en participatie. Deze posters zijn gratis te downloaden op StreetSmartPlay en zijn een waardevolle bron voor jeugdwerkers, leerkrachten en iedereen die gepassioneerd is over het bevorderen en handhaven van kinderrechten.

Spellen en activiteiten

Onze spel- en activiteitenhandleidingen zijn een uitgebreide gids voor de kinderrechten, met materiaal dat beschikbaar is in zowel volledige als verkorte versies, afgestemd op de dimensies overleving, ontwikkeling, protectie en participatie. Daarnaast zijn er ook twee bonushoofdstukken: één over de nodige ondersteuning tijdens en na een pandemie en één met activiteiten specifiek voor jonge kinderen. In beide gevallen is het cruciaal dat de rechten van kinderen worden beschermd en gehandhaafd.

Audioverhalen

"All Children, All Right(s)!" bevat(fictieve) audioverhalen van Julia, Anna, Priya, Ibrahim en Fredrick. Luisteraars krijgen een kijkje in hun strijd voor en de overwinning van hun rechten. De audioverhalen zijn meeslepend en plaatsen jonge luisteraars in het hart van elk personage. Het is een must-listen voor kinderen en jongeren die willen leren over het belang van kinderrechten en is gebaseerd op ervaringen van kinderen wereldwijd. De verhalen zijn beschikbaar in zes talen (Engels, Nederlands, Frans, Spaans, Grieks en Duits) en kunnen gratis worden beluisterdop Spotify, Google Podcast en Apple Music.

Korte trainingen

Tot slot omvat de toolkit ook 6 trainingsprogramma’s over kinderrechten, beschikbaar op StreetSmartLearn in vier talen. Elk programma bevat theoretische cursussen en good practices uit het jeugdwerk die gratis online beschikbaar zijn. Het eerste programma bijvoorbeeld, 'Introductie tot de kinderrechten in het jeugdwerk’, geeft een uitgebreid overzicht van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en biedt strategieën om kinderrechten te integreren in je organisatie en activiteiten. Leer hoe je kan samenwerken met plichtdragers om kinderrechten te bevorderen en hoe je een positieve impact kan hebben op het leven van kinderen en jongeren.

De All Children,All Right(s) toolkit werd medegefinancierd door het ERASMUS+ programma van de Europese Unie en kwam tot stand door een samenwerking met de volgende organisaties: European Playwork Association (Hamburg, Duitsland), ARSIS Association for the Social Support of Youth (Thessaaloniki, Griekenland) en Uit De Marge (Gent, België).

 


Rob Sweldens - StreetSmart