Meer dan ooit is er nood aan verbinding en besef van de meerwaarde die in de uitwisseling schuilt. Zoals de uitwisseling van DNA het menselijk genoom verrijkt wil Agora meebouwen aan het groeiend web van kennis. Op vandaag lanceren wij dan ook met overtuiging onze volgende stap voorwaarts: Agora leeft vanaf vandaag als webzine!

Kennis moet gedeeld worden en met het Agora webzine willen we het jullie nog makkelijker maken om die kennis te delen en uit te wisselen. Wij achten de gebrachte artikels, opinies en dossiers dermate waardevol dat we de inhoud ervan buiten het bestaande kader willen verspreiden. Dit ook voorbij de grenzen van een gedrukt en digitaal magazine, waar we vanaf januari 2021 in die hoedanigheden de stekker uit trekken.

We sluiten een gekende deur om de deur naar de toekomst ten volle te kunnen openen. Moge het jullie, de professionals in de jeugdhulp, helpen om verbinding aan te gaan en jullie nog meer sterken in jullie opdracht. Met ondersteunende en kritische slagkracht, tot uwer dienst!

Geert Ginneberge I Voorzitter vzw Jo-In