Gedurende deze studiedag wordt, in primeur, onderzoek vanuit AP Hogeschool Antwerpen voorgesteld met titel “Omgaan met de uitdaging van effectenmeting: inzichten uit de praktijk”. Daarna belichten we twee good practices uit het werkveld.

Na de middagpauze maken we plaats voor HOGENT, die de eerste ervaringen zullen voorstellen in het werken met kwaliteit van leven als persoonsgerichte benadering in de dagelijkse ondersteuningspraktijk. We bekijken de functie van EFQM als ondersteunende tool en afsluiten doen we met enkele reflecties. We kijken hierbij ook even voorbij onze Vlaamse grenzen.

Voor wie

We richten ons tot alle medewerkers die actief zijn in de jeugdhulp.
We verwelkomen graag zowel praktijkwerkers, staf- en beleidsmakers als onderzoekers. De volledige inhoud en timetable van de studiedag, wordt later nog gecommuniceerd.

Kostprijs

STUDIEDAG, LUNCH EN RECEPTIE:

€ 95.00 niet-leden
€ 85.00 leden

Inschrijven via:
http://jo-in.be/vorming/studiedag-effectmeting-de-jeugdhulp-stand-van-zaken-vlaanderen

Plaatsen zijn beperkt tot 150 personen. We heten jullie van harte welkom op 17 december in het Europa-Hotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent.

Jo-In