Daarnaast kunnen kwetsbare ouders in onze prenatale steunpunten terecht als er drempels zijn bij de toegang tot reguliere gezondheidszorg (bv. omwille van financiële beperkingen, verslavingsproblemen, een onzeker verblijfsstatuut ...).

Tijdens een eerste contact bekijken we samen aan welke noden het aanbod van Kind en Gezin kan tegemoet komen. Via laagdrempelig onthaal in een Huis van het Kind, bieden we een gratis aanbod van consulten bij de arts en verpleegkundige ter opvolging van de zwangerschap. Het aanbod ziet er voor elke zwangere anders uit, volgens eigen behoefte. Voor (aanvullende) medische begeleiding (vb. echo’s en bevalling) verwijzen we door naar een ziekenhuis of huisarts.

Er is tevens een nauwe samenwerking met het OCMW. Voor de thuiszorg na de bevalling werken we samen met zelfstandige vroedvrouwen, die via het Origine Project vanuit het expertisecentrum kraamvogel vergoed worden.

In Antwerpen zijn er momenteel 3 prenatale steunpunten, waarbij gezinnen terecht kunnen op onderstaande momenten:

  • Prenataal steunpunt Kiel (Atletenstraat 80, 2020 Antwerpen): donderdag van 9 tot 11.30u. Afspraak maken kan via mail (kiel.linkeroever@kindengezin.be) of telefonisch via de K&G lijn (078/150.100).
  • Prenataal steunpunt Pothoek (Pothoekstraat 112, 2060 Antwerpen): maandag van 13 tot 15.30u. Afspraak maken kan via mail (antwerpen.noord@kindengezin.be) of telefonisch via de K&G lijn (078/150.100). Zwangeren kunnen zich zonder afspraak ook aanmelden op dinsdag van 13 tot 15u.
  • Prenataal steunpunt De Wijk (Willy van der Steenplein 1, 2060 Antwerpen): dinsdag van 13 tot 15.30u. Afspraak maken kan via mail (antwerpen.noord@kindengezin.be) of telefonisch via de K&G lijn (078/150.100). Zwangeren kunnen zich zonder afspraak ook aanmelden op dinsdag van 13 tot 15u.

Els Weckers I Opgroeien