Onderzoek wijst uit: “Uit huis geplaatste kinderen verliezen contact met ouders, familie en vrienden”

De meeste kinderen verliezen door hun uithuisplaatsing contact met minstens één iemand die belangrijk voor hen is (56%). Dat blijkt uit onderzoek van de stichting onder 72 kinderen en 15 hulpverleners. Kinderen voelen zich er schuldig over, verdrietig of alleen. Mika (18 jaar) vertelt: “Ik heb een jaar lang met niemand contact gehad, buiten mijn moeder om, omdat ik een paar steden verderop uit huis was geplaatst.” De stichting maakt zich daar boos om, want een van de doelen van de decentralisatie van de jeugdzorg was juist dat kinderen dicht bij huis op kunnen groeien, met hun eigen netwerk om zich heen.

Dat kinderen toch het contact kwijtraken met mensen die belangrijk voor hen zijn, komt volgens hulpverleners doordat (sommige) collega-hulpverleners de ouders en familie van kinderen veroordelen, niet serieus nemen en niet met hen willen samenwerken. Tegelijkertijd hebben andere, welwillende hulpverleners te weinig tijd en een te grote werklast. Ook komt het voor dat wachttijden voor een begeleide omgangsregeling zo lang zijn, dat ouders en kinderen elkaar maandenlang niet kunnen zien.

Het Vergeten Kind dringt aan op een andere aanpak. Zolang hulpverleners het netwerk van kinderen niet zien als een kans om een veilige en liefdevolle opvoedomgeving te creëren, verliezen kinderen te veel steun. De stichting roept alle sociale opleidingen op om binnen 3 jaar hun curriculum zo in te richten dat er meer aandacht is voor het opbouwen van een gelijkwaardige samenwerking met ouders en netwerk van het kind. Ook bestuurders en beleidsmakers moeten hulpverleners meer tijd geven voor dit essentiële deel van hun werk.

Over Het Vergeten Kind  

Het Vergeten Kind geeft support aan en komt op voor de duizenden kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat deze kinderen niet meer bij hun ouders wonen. Het doel van de stichting is dat ze zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Om dit te bereiken organiseert Het Vergeten Kind impactvolle programma’s en projecten die bijdragen aan een stabiel en veilig thuis voor alle  kinderen in Nederland.

*Onderzoek uitgevoerd door Stichting Het Vergeten Kind, augustus 2021
Het onderzoeksrapport is te downloaden via: www.hetvergetenkind.nl/download/170

Inge Baars I Het Vergeten Kind