De overgang naar volwassenheid voor jongeren uit de jeugdhulp en de uitdagingen hierbij zijn zowel maatschappelijk als beleidsmatig een aandachtspunt. Een grote groep jongvolwassenen staat er na hun 18e plots alleen voor op vlak van budgetbeheer, kampen met gevoelens van eenzaamheid en kunnen  slechts op een beperkt netwerk terugvallen voor volwassenhulp, een domein dat voor hen totaal nieuw is.  

Volwassenhulpverleningslandschap onbekend

"Het kan niet dat we ons zo organiseren dat jongeren met een hulpvraag soms zo lang op die hulp moeten wachten dat ze van de wachtlijst verdwijnen, omdat ze ondertussen meerderjarig geworden zijn."
"In het begin dacht ik ‘Oei, dat zijn van die probleemjongeren, dat gaat niet goed gaan hier’. En dat is eigenlijk heel positief veranderd. Ik heb hen beter leren kennen en geleerd dat er achter een stoer uiterlijk en boenke-boenke muziek iemand kan zitten die vooruit wilt gaan en daar alles voor wil doen."

Na een projectoproep koos een jury voor vijf straffe actieprojecten die in Heule (Kortrijk), Mechelen, Bonheiden, Hasselt en Genk het verschil maken in het leven van deze jongeren.

Cera was projecthouder en ondersteunde financieel en op het gebied van communicatie. Trekker van het project was het Vlaams Welzijnsverbond dat als koepelorganisatie het oogpunt van de voorzieningen inbracht. Een samenwerking met Cachet vzw werd aangegaan om de belangen, vragen en noden van de jongeren te behartigen doorheen het hele traject.

Wil je graag een interview met Cera? Met Vlaams Welzijnsverbond, Cachet of met een van de gesteunde projecten? Met een van de jongeren die baat hadden bij dit project? Laat het ons weten.

Volg ook het webinar waar de vijf projecten hun methodiek uit de doeken doen op donderdag 20 of donderdag 27 mei telkens van 10 tot 11 uur. Inschrijven doe je via Webinars Zorgcontinuïteit voor kwetsbare jongeren na hun 18 jaar (cera.coop)

De draaiboeken download je via Cera-Rubicon project

Over Cera
Samen met onze vennoten investeert Cera in onze samenleving en bouwt aan een sterke coöperatie. Door de krachten te bundelen creëert Cera, samen met haar vennoten en haar partners, economische en maatschappelijke meerwaarde op drie vlakken:
Als belangrijke aandeelhouder zorgt Cera voor sterke fundamenten van KBC Groep
Cera realiseert positieve impact in onze samenleving
De vennoten van Cera genieten van unieke voordelen
De coöperatieve waarden van F.W. Raiffeisen, samenwerking, solidariteit en respect voor iedereen, vormen de basis voor het ondernemerschap van Cera.